www.Stats.in.th

จิตวิทยา Archive

ศัลยกรรมเกาหลี

ให้เงินเพื่อนดีกว่า … ให้เพื่อนยืมเงิน

ถ้าเพื่อนมาขอยืมเงิน เราจะทำยังไง          เพื่อน สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเข้าใจมันได้ ไม่ว่าจะคบกันมานานแค่ไหน ยิ่งถ้าเจอเพื่อนยืมเงินด้วยล่ะ ถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่สนิท ความสำคัญยังไม่มากพอ เราขอให้ทำใจแข็ง แล้วปฎิเสธไปเลย แต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิท ที่รักกันมาก เคยช่วยเหลือกันมาก่อนล่ะ จะทำยังไงดีครับ ถ้าให้ยืม ก็อาจไม่ได้คืน ถ้าไม่ให้ยืม ก็ถูกมองว่าแล้งน้ำใจ    ไม่ว่าจะเลือกทางไหน ก็ดูจะลำบากใจนะครับ ถ้าให้ยืมแล้วได้เงินคืน ก็อย่าดีใจไปนะครับ เพราะนั้นคือจุดเริ่มต้น (ของความซวย) เพราะว่า มีครั้งแรก ก็ต้องมีครั้งที่ 2 ที่ 3 ตามมา แล้วจะทำไงดี ถ้าให้ยืมไปแล้ว ถึงเวลาคืน เราก็ไม่กล้าไปทวงคืนอีก          งั้นลองใช้วิธีนี้ดูครับ จงให้เงินเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน …