www.Stats.in.th

อาการความดันโลหิตสูงเป็นแบบไหน คุณควรต้องรู้ก่อนสายเกินไป

 

อาการความดันโลหิตสูง

อาการความดันโลหิตสูง

 

                  อาการความดันโลหิตสูง เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งทุกคนควรจะต้องเริ่มให้ความสำคัญให้มากขึ้น เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ถือว่าคนในยุคนี้ป่วยกันเป็นจำนวนมาก

           และที่น่ากังวลก็คือคนส่วนใหญ่ที่ว่ามานี้ก็ไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าขณะนี้ตัวเองตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงหรือกำลังป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้ดูแลตัวเองให้ถูกต้องปล่อยให้เป็น โรคความดันโลหิตสูง เป็นเวลานานเกินไปก็จะกลายเป็นช่องทางทำให้เกิดโรคร้ายอีกหลายอย่างตามมา

         โรคความดันโลหิตสูง มักจะเกิดกับใคร ?   หรือโรคภาวะความดันโลหิตสูง (High blood pressure หรือ Hypertension )  ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบกับคนในวัยผู้ใหญ่ ไม่ใช่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชากรในหลายๆประเทศ  และก็จะพบว่าเพศชายจะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากกว่าเพศหญิง และความเสี่ยงของการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจะมากขึ้นไปตามอายุด้วย

         โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร ?  เกิดจากการที่ร่างกายมีภาวะมีความดันโลหิต ซึ่งทำการวัดได้สูง ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตร –ปรอท ขึ้นไป จากความดันโลหิตของคนในระดับปรกติจะอยู่ที่ 90-119/60-79 มม -ปรอท

     สาเหตุความดันโลหิตสูง  มีอะไรบ้าง ?

1. ชนิดที่ไม่สามารถทราบสาเหตุอย่างแน่ชัด หรือที่เรียกว่า Essential hypertension ซึ่งพบได้มากสูงถึง 90-95% ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด

2. ชนิดทราบสาเหตุ หรือ Secondary hypertension ซึ่งชนิดที่ทราบสาเหตุนี้จะมีเพียงแค่ 5-10% เท่านั้น ของโรคนี้

             ตามปรกติโดยทั่วไปแล้ว หากพูดถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูง จึงมีความหมายถึง ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัด

     อาการความดันโลหิตสูง มีอะไรบ้าง ?

        อาการความดันโลหิตสูงนั้นตามปรกติจะไม่ค่อยแสดงออกมา แต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่ามักจะมีอาการมึนเวียน ปวดศีรษะเป็นประจำ รู้สึกเหนื่อยง่าย มีปัญหาด้านความจำ บางรายก็อาจจะมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่เวลาไม่นานก็จะดีขึ้นทำให้ผู้ป่วยเกิดความละเลยไม่รีบไปทำการตรวจหรือทำการรักษา นี่เองจึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งมีความรุนแรงและน่ากลัวตามมาในภายหลังได้

ภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. ภาวะแทรกซ้อนโดยตรง  ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะหัวใจวาย  เป็นผลมาจากการที่หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น จนส่งทำให้ผนังของหัวใจหนา จนกระทั่งเกิดเป็นหัวใจโต และเป็นเหตุทำให้หัวใจวายตามมาได้ นอกจากนี้ก็ยังเป็นเหตุทำให้หลอดเลือดในสมองแตก หรือเกิดภาวะตีบตันได้อีกด้วย

2. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดมาจากหลอดเลือดแดง  เกิดภาวะตีบหรือตันขึ้นมา ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง  เมื่อเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันก็จะมีผลทำให้หัวใจเกิดอาการเต้นผิดจังหวะ  นอกจากนี้หากเกิดกับหลอดเลือดสมองก็จะส่งผลให้เกิดเป็นอัมพาต,อัมพฤกษ์ รวมไปถึงโรคไตวายเรื้อรัง เนื่องจากหลอดเลือดแดงตีบตันทำให้เลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงไตได้อย่างเพียงพอ   ในขณะที่ผู้ป่วบบางรายก็อาจจะเกิดการตาบอดเนื่องจากหลอดเลือดแดงภายในดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพลง จนทำให้จอประสาทตาเสื่อมนั่นเอง

 

ปัจจัยใดบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูง?  มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

–  กรรมพันธุ์ หากว่ามีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงก็ะทำให้มีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยเช่นกัน

– โรคอ้วน ทำให้มีไขมันไปเกาะอยู่ตามผนังของหลอดเลือด

– โรคเบาหวาน เนื่องจากอาการเบาหวาน จะทำให้เกิดภาวะอักเสบและตีบตันของหลอดเลือด

– โรคไต เนื่องจากโรคไตนี้จะมีผลทำให้ฮอร์โมนที่ทำการควบคุมระดับของความดันโลหิตมีปัญหา

–  การสูบบุหรี่เป็นประจำ สารนิโคตินที่อยู่ในควันบุหรี่ จะมีผลทำให้เกิดการอักเสบรวมไปถึงทำให้หลอดเลือดตีบตันและถูกทำลาย

– นอกจากนี้การขาดกาดูแลโภชนาการที่ดีก็มีผลเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มเป็นประจำ การไม่ชอบออกกำลังกาย รวมไปถึงการใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรความดันโลหิตสูงเช่นกัน

 
        อาการความดันโลหิตสูงนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสังเกตตัวเองให้ดีว่ากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่เพราะโรคความดันโลหิตสูงนี้จะมีภาวะของโรคต่างๆที่แทรกซ้อนรุนแรงจนถึงมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยทีเดียว การหมั่นไปตรวจสุขภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงให้น้อยลงไป

Comments

comments