www.Stats.in.th

ปัญหาครอบครัวและแนวทางแก้ไข

 

ปัญหาครอบครัว

ปัญหาครอบครัว

               

              ปัญหาครอบครัว นั้นแม้ว่าจะเกิดกับสถาบันหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อครอบครัวเกิดปัญหาผลกระทบที่ตามมาก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และมีผลไปถึงสถาบันที่ใหญ่กว่าในสังคมเช่นกันอย่างเช่นปัญหาครอบครัวในสังคมไทยในปัจจุบันนี้

             และก็ดูเหมือนว่าปัญหาครอบครัวในปัจจุบันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป สาเหตุปัญหาครอบครัว อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น

1.  อุปนิสัย ความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องของการเมือง ศาสนา  วัฒนธรรม หรือการประกอบอาชีพ เป็นต้น รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปนานๆ

2. การบีบคั้นในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมรอบตัว เช่น การเงินมีปัญหา การตกงาน เป็นต้น

3. ญาติพี่น้องคนอื่นที่ใกล้ชิดกับครอบครัว

4. ฯลฯ

 

ผลกระทบหรือปัญหาที่ตามมา

1. เกิดความเครียด วิตกกังวล หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ หากว่ารุนแรงก็อาจทำให้มีปัญหาเกิดอาการทางจิตเวช เช่น ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โรคประสาท ก็ได้

2. เกิดการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง

3. เด็กที่ได้รับผลจากปัญหาครอบครัวจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะไปทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายและศีลธรรมต่างๆ กลายเป็นปัญหาหรือภาระของสังคมโดยรวม

 

แนวทางแก้ไขปัญหาครอบครัว

1. รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากแพทย์

2. ทำการบำบัดทั้งครอบครัว

            โดยแนวทางในการรักษาปัญหาครอบครัวนี้แพทย์จะไม่เข้าไปเพื่อค้นหาว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนผิดที่ต้องรับผิดชอบ แต่จะใช้วิธีการปรับความเข้าใจและความสัมพันธ์ของสมาชิกที่อยู่ร่วมกับในครอบครัวมากกว่าหรือถ้าหากว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมกันในครอบครัวมานานก็จะไม่ทำการรื้อฟื้นโดยจะเน้นให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่า

วิธีการป้องกันปัญหาครอบครัว

1. การเลือกคู่ครองที่ดี ควรศึกษาอุปนิสัยใจคอ ข้อดี-ข้อเสีย ให้แน่ใจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2. หมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น ควรแบ่งเวลาทำกิจรรมร่วมกันในทุกๆสัปดาห์ เช่น เล่นกีฬา รับประทานอาหารร่วมกัน ไปเที่ยวนอกบ้าน ฯลฯ

3. ให้ความเคารพในเรื่องความคิด สิทธิเสรีภาพ ความเป็นส่วนตัวกับคนในครอบครัวทุกๆคนในระดับที่เหมาะสม

4. ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม


5. เมื่อเกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกจะต้องหันหน้าเข้าหากัน ปรับความเข้าใจกันโดยเร็ว

           ปัญหาครอบครัวและแนวทางแก้ไขที่จะให้ได้ผลที่ประสบความสำเร็จนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่คนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาชีวิตคู่หรือปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือจะเป็นคนอื่นๆในครอบครัวก็เช่นกัน  เมื่อเกิดปัญหาใดๆก็ตามเกิดขึ้นควรจะรีบหาทางแก้ไขอย่าปล่อยให้เกิดความห่างเหินกันเป็นเวลานานๆเพราะจะยิ่งทำให้กลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังได้

 

Comments

comments