www.Stats.in.th

การจัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส

                  

                     

                 การการจัดฟันแบบใสนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งของวิธีการจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีปัญหา ซึ่งการจัดฟันแบบนี้เป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองสำหรับผู้ต้องการจัดฟันที่ไม่อยากให้ฟันของตัวเองดูเป็นจุดเด่นมากนัก

             นี่เองจึงทำให้เกิดศิลปะที่เรียกว่าการจัดฟันขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขตรงจุดนี้ ซึ่งการจัดฟันนั้นมีหลายแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้ในแต่ละบุคคล สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจัดฟันแบบใส ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง ตลอดจนวิธีการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับการจัดฟันแบบนี้กันครับ

                  การจัดฟันแบบใสนั้น เป็นการจัดฟันที่ใช้วัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก เนื่องจากบางครั้งขณะการจัดฟันคนไข้อาจเกิดอาการแพ้โลหะ หรือแพ้สารเคลือบที่อยู่ในเหล็กจัดฟัน ตลอดจนปัญหาการระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปากระหว่างการรับประทานอาหาร หรือการพูดคุย ทั้งนี้วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันแบบใสนั้นเป็นวัสดุที่ลดการระคายเคืองภายใน ช่องปาก ตลอดจนการพรางตาให้ดูคล้ายกับว่าบนฟันนั้นไม่มีเครื่องมือจัดฟันติดอยู่ เหมาะกับผู้ที่เข้ารับการจัดที่ไม่ต้องการให้ฟันของตนเป็นจุดเด่น นอกจากนี้การจัดฟันแบบใสยังสามารถถอดหรือสวมใส่เครื่องมือจัดฟันได้อย่าง อิสระ ไม่ได้ล็อกติดกับชุดฟันแบบตายตัวเหมือนกับการดัดฟันแบบใส่เหล็ก ทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟันนั้นสามารถรับประทานอาหารได้อย่างสะดวก รวมไปถึงทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วย

                ขั้นตอนการจัดฟันแบบใสนั้น เริ่มจากเข้าพบทันตแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดฟัน จากนั้นแพทย์จะเริ่มทำการสร้างภาพจำลองขึ้นมาและจัดทำชุดจัดฟันตามจำนวน สัปดาห์ที่คาดว่าต้องการรักษา ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละคนนะครับ ซึ่งมีวิธีแตกต่างกันออกไป ขั้นตอนต่อไปแพทย์จะเริ่มให้คนไข้ใส่ชุดดัดฟันและห้ามถอดออกยกเว้นเวลากิน ข้าวหรือทำความสะอาดฟันเท่านั้น และให้คนไข้ใส่ชุดดัดฟันเป็นชุดๆ ชุดละประมาณ 1 สัปดาห์ โดยคนไข้จะต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดครับ

จัดฟันแบบใสราคาเท่าไหร่ ? ราคาของการจัดฟันประเภทนี้จะมีราคาสูงกว่าการจัดฟันปกติ 1-3 หมื่น หรืออาจมากกว่านี้ได้

                โดยทั่วไปแล้วผู้เข้ารับการจัดฟันนั้นจะสามารถมีฟันเรียงสวยได้ด้วยวิธีจัดฟันแบบใสภายในระยะเวลา 1-2 ปี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เข้ารับการจัดฟันต้องมาพบแพทย์เป็นประจำอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งเพื่อขอรับคำแนะนำ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นการจัดฟันแบบใสนี้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะ แพงกว่าการจัดฟันแบบทั่วไปนะครับ เพราะเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างชุดจัดฟันนั้น มีอยู่ที่แลปทางต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำแต่ละครั้งก็สูงพอสมควร

Comments

comments